Onze visie

Leer van ons.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!

Zoals jullie weten is V.V.V. een VZW die de belangen van alle eigenaars van verbouwde voertuigen behartigd. We hebben de laatste tijd meer en meer problemen gezien op de keuringen en we stellen eveneens vast dat men ons niet “au serieus” neemt omdat het onduidelijk is hoeveel leden wij in België hebben.

 

Tot op heden hebben wij ons vooral gericht op de ondersteuning van andere organisaties zoals de BEHV (BFOV) en RDO waarmee wij een goeie samenwerking hebben. Alsook onze eigen initiatieven zoals bv. gesprekken met de betrokken overheidsinstanties. Echter, moeten wij hoe langer hoe meer vaststellen dat de belangen niet helemaal gelijk lopen en wij menen dan ook dat de tijd rijp is om onze organisatie verder uit te bouwen en in staat te stellen om jullie specifieke belangen als eigenaars van verbouwde voertuigen te dienen.

Echter, om dit mogelijk te maken moet V.V.V. vzw enerzijds kunnen beschikken over budgetten om de nodige acties op touw te zetten en anderzijds over effectieve ledenlijsten die duidelijk maken hoe belangrijk wij als organisatie zijn. 

 

Wij zouden daarom met de start van 2021 een warme oproep willen richten aan éénieder van jullie, om jullie interesse in het lidmaatschap te melden via deze link >>>

U zal als reactie daarop een mail ontvangen met de vraag tot lidmaatschapsbijdrage die door V.V.V. vzw zal gebruikt worden om onze doelstellingen te bereiken.

 

Wij herhalen:

deze doelstellingen zullen onze leden dienen. V.V.V. vzw is een organisatie voor en door haar leden. Uiteraard zullen de verschafte gegevens niet voor derden beschikbaar zijn alsook niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze van V.V.V. vzw. De gevraagde lidgelden zullen sterk afhankelijk zijn van het aantal mensen die zich aanmelden voor een lidmaatschap, hoe talrijker we zijn hoe voordeliger maar ook hoe sterker we zullen vertegenwoordigd zijn. Eendracht maakt macht.

 

Onze doelstellingen zijn:

Wij voorzien in eerste instantie om met behulp van de beschikbare budgetten, een advocaat aan te stellen om te interveniëren in de discussies met o.a. de keuringsinstellingen en MOW en mogelijk zelfs om gerechtelijke acties op touw te zetten daar waar nodig. Regelmatig zal het bestuur hier verslag doen van de acties die genomen zijn en de resultaten die daaruit zijn voortgevloeid.  Verder zal het verenigingsreglement hier kortelings gepubliceerd worden en zal éénmaal per jaar een vergadering georganiseerd worden, waarop verslag wordt gedaan van de verrichtingen en de besteding van de gelden dat wij middels het lidmaatschap en sponseringen/steungelden vergaard hebben. Het is van uitermate belang dat wij zo talrijk mogelijk voor de dag komen. Dus wij zouden iedereen om de nodige steun willen vragen zodat wij de problemen bij keuring of inschrijving van jullie voertuig kunnen verdedigen.

 

Verder zouden wij U ook willen vragen dat U dit doorstuurt of bekend maakt aan andere mensen die met een verbouwd voertuig te maken hebben en geïnteresseerd zijn of liefhebben, dit zowel particulieren als zelfstandigen en sympathisanten in de doelstellingen die onze organisatie wil verwezenlijken.

mvg,

Team V.V.V.